TANITIM

25.01.1994 tarihinde kurulan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu, Toplumun beklentilerine cevap verebilecek, aynı zamanda, kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak mesleki yeterlilik, iletişim becerileri, girişimci, yenilikçi, akılcı, sürekli öğrenme ve sorgulama alışkanlığına ve empati yeteneğine sahip Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, milli, ahlâki, insani ve kültürel değerleri benimsemiş teknik elemanlar yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Bu hedef doğrultusunda İlk yıl eğitimine Elektrik Programı ile başlayan Yüksekokulumuz, 2008 yılında açılan Mekatronik ve Sondaj teknolojisi Programları, 2009 yılında açılan Grafik Tasarımı Programı ve 2012 yılında açılan İş Sağlığı ve Güvenliği Programları ile birlikte, Elektrik, Maden Teknolojisi, Makine, Mekatronik, Sondaj Teknolojisi, Grafik Tasarımı, İş Sağlığı ve Güvenliği gündüz Programları, Elektrik, Maden Teknolojisi, Makine, Mekatronik, İş Güvenliği ve Sağlığı ikinci öğretim programı olmak üzere toplam yedi program ile eğitim öğretime devam etmektedir.

2003–2004 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren ilçemiz TEİAŞ Müdürlüğüne ait bir idari bina ve bir derslik binası Yüksekokulumuza tahsis edilmiş olup eğitim öğretimine yeni yerinde devam etmektedir. 2008 yılında Yüksekokulun fiziki şartları iyileştirilerek TEİAŞ ile yapılan yeni protokol ile ek olarak iki blok (18 derslik) alınmıştır. Yüksekokulumuza kazandırılan bu iki bina ile birlikte toplam okul alanımız 16000m2 açık alan içerisinde 8150m2 kapalı alana çıkmıştır. Bu kapalı alanlar 18 odalı bir idari bina, 18 derslik kapasiteli iki bina 5 atölye, 2 laboratuar, kantin ve yemekhaneden oluşan bir bina olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır. Ayrıca 1 adet sondaj makinesi bulunmaktadır.

Yüksekokulumuzun fiziki şartlarının iyileştirilmesi devam etmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik