MİSYONUMUZ

1. Öğrencilerimizin; -Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

-Beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve özgüven sahibi,

-Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, milli, ahlâki, insani ve kültürel değerleri benimsemiş,

-Toplum yararını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

-Toplumun beklentilerine cevap verebilecek, aynı zamanda, kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak mesleki yeterlilik, iletişim becerileri, girişimci, yenilikçi, akılcı, sürekli öğrenme ve sorgulama alışkanlığına ve empati yeteneğine sahip bireyler olarak yetiştirmek.

2. Teknolojiden yararlanma düzeyini en üst seviyeye çıkararak bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgiyi kullanmak ve bilim verilerini yaymak, yöresel kamu, eğitim ve sanayi kurumlarında panel, seminer ve konferanslar düzenlemek suretiyle kazanımlarımızı, dış çevre unsurları ile paylaşarak, yöresel alanda sürdürülebilir gelişme ve kalkınmaya destek sağlamak.

VİZYONUMUZ

1. Çağın gereklerine uygun, sürekli iyileşme ve yenileşmeye açık teknolojik alt yapı oluşturarak, en önemli değer olan bilgiye erişme, paylaşma ve kullanmayı sağlayacak veri merkezi olmak suretiyle, diğer kamu-özel kurum ve kuruluşların bilgi için başvuracağı bir danışma ve fikir üretme merkezi konumuna erişmek.

2. Öğretim elemanlarının yetişme ve gelişmesine elverişli çağdaş, bilimsel bir ortam oluşturarak, takım çalışması ve iş barışının egemen olduğu, tercih edilen bir eğitim kurumu olmak.

3. Verilen eğitim kalitesini, Toplam Kalite Anlayışı çerçevesinde sürekli iyileştirme, müşteri odaklılık, tam katılım ve süreçlerde yoğunlaşmak, eğitimin temel öğelerini, özellikle fiziki mekan, çevre, yönetim anlayışı ve sosyal imkanlar itibariyle YÖK meslek yüksek okulu standartlarının öngördüğü asgari gereklerin ötesine geçirmek, dış müşterilerimiz olan kamu dahil sanayi, ticaret ve hizmet kesimlerinin beklentilerine cevap verecek şekilde onlarla da işbirliği zemini hazırlayarak ihtiyaç, beklenti ve imkanların karşılıklı olarak paylaşılacağı ortak paydaş merkezi oluşturmak suretiyle bu kesimler tarafından özellikle tercih edilen öğrenciler yetiştirmek, böylelikle hem öğrenciler hem de dış müşterilerimiz için bir cazibe merkezi haline gelmek.


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik