İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Programın amacı Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. İş sağlığı ve güvenliğinin oldukça kapsamlı bir alan olması nedeni ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha verimli ve günün şartlarına uygun şekilde verilebilmesi için bu alanda hizmet verecek kişi ve kuruluşların eğitimli ve yetkin hale getirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterecek kişilerin yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri gerekmektedir. Türkiye'de aranılan elemanları yetiştiren program olmaktır. Ülkemizde özellikle sanayi alanında gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesidir. Mezunlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının izniyle açılan Uzman Yetiştirme kurslarına katılarak, Bakanlığın açtığı sınavda başarılı oldukları taktirde C Sınıfı İş Sağlığı ve Güveniği Uzmanı olmaya hak kazanırlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kuruluşlar ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeni kabul edilen 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana çok büyük ihtiyaç vardır. Bu Kanunda yapılan düzenleme ile gelecek yıllarda küçük ölçekli işletmelerde de iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunlarına daha fazla ihtiyaç olacaktır. Normal Örgün Öğretim, İkinci Örgün Öğretim ve Uzaktan Eğitim olarak verilmektedir. Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Programını Tercih Edebilir? Meslek liselerinin, 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1045-Alt Yapı 1045-Alt Yapı (inşaat) 1767-İnşaat 4312-İnşaat Teknolojisi 1773-İnşaat-Üst Yapı 1773-Üst Yapı 1773-Üst Yapı-inşaat 2776-Yapı 2776-Yapı (Kâgir-Ahşap) 2797-Yapı Ressamlığı 2776-Yapıcılık 1491-Elektrik 1767-İnşaat 4312-İnşaat Teknolojisi 1808-İş Makineleri 1808-İş Makineleri Bakım ve Onarım 1808-İş Makineleri Operatörlüğü 1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 1987-Makine 4369-Makine Teknolojisi 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4416-Otomotiv Teknolojisi 3832-Yaşlı Hizmetleri 4306-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar “İş Sağlığı ve Güvenliği” ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğrenime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri, yeterli YGS 2 puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan bulunması durumunda istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik