ELEKTRİK BÖLÜMÜ

Elektrik sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bunun nedeni insanların yaşamında iş ve ulaşımda harcanan zamanın giderek artması ve evsel ihtiyaçların karşılanmasında teknoloji kullanımı ve hizmet alımı ihtiyacının yoğunlaşmasıdır. Teknolojik gelişmeler, bu ihtiyaçların karşılanmasında hızla ilerlerken servis ve üretim manasında yepyeni bir sektör ve istihdam alanı doğurmuştur. Ülkemizde yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak Elektrik sektöründe üretim ve servis ağı manasında gelecekte önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği açıkça gözlemlenmektedir. Bu öngörüler sonucunda Elektrik programının tercih edilme oranı sürekli yükselmektedir.

Soma yöresinde Termik Elektrik Santralinin bulunması, kömür işletmelerinde sürekli elektrik teknikerine ihtiyaç duyulması ve inşaat sektörünün sürekli gelişme halinde olması nedeni ile elektrik teknikerine fazlası ile ihtiyaç duyulmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik